Mevrouw, Mijnheer,

Bernard Ducatteeuw en zijn medewerkers wensen u gezellige feesten.
Mogen wij u vragen zelf uw feestmenu’s samen te stellen.
Wij zijn voor alle inlichtingen graag tot uw dienst.
Dank bij voorbaat en vriendelijke groeten.