banner
Mevrouw, Mijnheer,

Bernard Ducatteeuw en zijn medewerkers
wensen U gezellige feesten.
Mogen wij U vragen zelf Uw feestmenu’s samen te stellen.
Wij zijn voor alle inlichtingen graag tot Uw dienst.
Dank bij voorbaat en vriendelijke groeten.